ДНЗ "Дзвіночок", Бохоники
Вінницький район, Вінницька область

Гурткова робота

Гурток "Я маленький Українець"

Зміст гуртка відповідає дидактичним принципам: природовідповідності, наочності, активності, систематичності, послідовності.

Мета гуртка – розширення знань про Україну, її минуле, культурні традиції (мистецькі, мовні, родинно-побутові, обрядові), ознайомлення з якими сприяє вихованню любові до свого нараду, рідного краю, інтересу до матеріальних (житло, одяг, кулінарія, предмети побуту і вжитку, ремесла) і духовних (традиції, звичаї, обряди, фольклор) цінностей українців.

Основними завданнями гуртка є:

 • збагатити уявлення про рідний край, про національні і державні символи України;
 • дати уявлення про те, що кожен народ має свої звичаї, традиції, обряди;
 • познайомити з українськими традиціями, звичаями, обрядами, мудрістю   українського народу, яке передається з покоління в покоління;
 • пробудити пізнавальний інтерес до історії рідного народу, його культури, побуту, звичаїв і традицій, оберегів;
 • формувати у дітей національну свідомість, високі моральні переконання; чесноти через відродження національних звичаїв і традицій;
 • продовжувати знайомити дітей з багатою скарбницею усної народної творчості: народними піснями, колисковими, колядками, щедрівками, закличками, легендами, прислів’ями, повір’ями, прикметами, загадками;
 • продовжувати знайомити дітей з українським декоративно-прикладним мистецтвом: вишиванкою, керамікою, писанкарством;
 • поглибити знання про український національний одяг, його особливості; старовинний посуд, рукотворні предмети, якими користувалися у давнину, національні страви українців;
 • збагачувати духовний світогляд дитини її етнічну самобутність, народну мораль, сімейно-побутовий та суспільний етикет;
 • виховувати повагу до старших, чесність, скромність, працьовитість, правдивість, гостинність.


Гурток «Театрик»

Мета:

 • виховувати естетичні почуття:творче сприйняття природи, життя, мистецтва;
 • розвивати моральні якості особистості дитини,творчі здібності, емоційну сферу дитини (ознайомити зі світом почуттів, настроїв,їх зовнішнім вираженням);
 • ознайомлювати зі світом театру, видами лялькового театру, з українськими народними звичаями та обрядами;
 • опанування дітьми інтонаційно- мислового мовлення, виразності міміки, жестикуляції;
 • прищеплення шанобливого ставлення до культурно-історичної спадщини народу, до української мови.


„Витоки творчих здібностей і дарувань дітей – на кінчиках їх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть ніби тоненькі струмочки, які живлять джерело творчої думки. Чим більше впевненості та образотворчості в рухах дитячої руки, тим тонше взаємодія із знаряддям праці, чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина”

                                                                                                                                     В. Сухомлинський

Завдяки  інтеграції  освітнього  процесу  творча  діяльність  виступає    як  соціально-педагогічне явище, яке формує особистість дитини, творчі і креативні здібності, забезпечує розвиток пізнавальної сфери, умови самореалізації, допомагає формуванню позитивно стійких взаємодій в співтворчості дітей, педагогів та батьків. Особливе місце в цій діяльності посідає гурткова робота.

Гурток „Умілі рученята” є додатковою організаційною формою освітнього процесу в ДНЗ і має профільне спрямування – художня праця.  

Заняття гуртка проводяться один раз на тиждень, в ІІ половину дня, у час відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Основними напрямками роботи гуртка є аплікація, малювання та виготовлення виробів у нетрадиційній техніці.

Мета гуртка

Заняття гуртка покликані стимулювати у дітей творчі здібності, прилучити дітей до краси і гармонії, до світу мистецтва, пробудити її творчі сили і бажання займатися різними видами художньої праці. Також заняття передбачають розвиток психічних процесів та пізнавальних якостей:  

 • розвиток уяви,
 • спостережливості,
 • художнього мислення,
 • естетичного чуття,
 • конструктивних здібностей,
 • моторних навичок у дітей.
 • збагачення знань про властивості різних матеріалів,
 • формування корисних практичних навичок.

Логін: *

Пароль: *