Бохоницький ЗДО (ясла-садок) "Дзвіночок"
Агрономічної сільської ради

Напрямок роботи

Пріоритетний напрямок роботи та розвитку дошкільного навчального закладу відповідно до Концепціїї розвитку Бохоницького ЗДО  «Дзвіночок» -  гуманітарний.

Основні завдання:

 • забезпечення прав дітей на доступність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи роботи ДНЗ;
 • створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
 • розвиток дошкільної освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між учасниками навчально – виховного процесу, досягнення гармонійного зв`язку педагога з маленьким громадянином;
 • підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
 • оновлення змісту діяльності ДНЗ відповідно до освітніх запитів населення;
 • удосконалення роботи по формуванню життєвої компетентності дошкільника у різних сферах його діяльності;
 • модернізація змісту дошкільної освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних   потреб відповідно до вимог нових Державних програм;
 • впровадження нових технологій управління дошкільним закладом  які б сприяли позитивному іміджу ДНЗ, його працівників;
 • удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;
 • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
 • підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу відповідно до задоволення освітніх потреб громадян села;
 • оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
 • оновлення та модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • створення умов для зростання іміджу ДНЗ, створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Реалізація завдань Концепції сформована у блоки:

І блок: «Формування життєвої компетентності дошкільника (з врахуванням гуманітарного підходу)»

Включає проекти:

 • «Виховуємо, розвиваємо особистість»
 • «Здоров’я дитини»
 • «Допоможи це мені зробити самому (інтеграція ідей М.Монтессорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)»
 • «Психологічний супровід у навчально-виховному процесі».

ІІ блок: «Управління персоналом»

Включає проекти:

 • «Кадрова політика»
 • «Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів»

ІІІ блок: «Формування педагогічної компетентності батьків»

Включає проект «Дошкільний заклад – сім’я »

ІV блок: «Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу»

Включає проект «Оновлений ДНЗ»

Логін: *

Пароль: *